I oktober 2018 initierte Kompetansesenter Rus Oslo ved Yvonne Larsen et arbeid med å skriftliggjøre erfaringer knyttet til guttearbeid – og guttegrupper spesielt. Skrivearbeidet ble satt til Gregory Gurvich, som har opparbeidet seg mange års erfaring med guttegrupper. Sisterhood ved SaLTo-koordinator i Bydel Frogner, Isabel Espinoza har bidratt i arbeidet med Brotherhood-boka. Hun har sittet i prosjektgruppa som har bearbeidet og kvalitetssikret endelig tekst. Sisterhood har siden sin oppstart sett en økt interesse fra menn som ønsker å tilegne seg vår gruppemetodikk, og som ønsker å starte opp Brotherhood grupper.

Tirsdag 10.desember lanserte vi håndboken Brotherhood på Kulturhuset. I denne videosnutten kan du se øyeblikk fra dagen og få et lite innblikk på hvorfor boka har blitt til.