Om Sisterhood

Sisterhood er et forebyggende prosjekt for unge jenter mellom 12-22 år som i 2006 ble startet av Bydel Frogner, Oslo kommune. Vi jobber for å gi unge jenter et pusterom, tilhørighet, gode venner og mulighet til å snakke om vanskelige og viktige temaer – både sammen med andre jenter og med trygge voksne gruppeledere. Sisterhood skal styrke jenters selvfølelse, selvtillit, indre og ytre grenser og bidra til å skape et godt miljø.

Sisterhood startet i 2006 i Oslo, og har vokst seg stor med forgreininger i mange kommuner og byer i hele Norge. SaLTo i Bydel Frogner leder prosjektet i samarbeid med Ungdomstjenesten. Sisterhood i Bydel Frogner fungerer som et sekretariat for nettverket i Oslo og resten av landet.

Sisterhood jobber forebyggende på mange ulike nivåer. Vi tilbyr:

– Jentegrupper
– Storesøstre (jentecoacher)
– Fritidsaktiviteter
– Ferietilbud
– Jentedag på skoler
– Gruppelederkurs
– Veiledning og faglig påfyll
– JENTIVALEN

Les mer om aktivitetene våre under menyen «Sisterhood for deg»!