Hvordan startet Sisterhood?

Bakgrunnen for Sisterhood var store utfordringer i jentemiljøet i bydel Frogner i 2005. Det ble søkt prosjektmidler for å jobbe målrettet mot sårbare jenter, og Savannah Marie Rosén var pådriver for dette prosjektet. Hennes brennende engasjement for jenters livsrom og muligheter til selvutvikling har spilt en nøkkelrolle for Sisterhoods oppvekst. 

Sisterhood har hentet inspirasjon fra «United Sisters – Fryshuset» i Sverige, som baserer seg på mange års erfaring og gode resultater med jentearbeid. Sisterhood har videreført denne kunnskapen, men har i tillegg tilført flere øvelser og mer teori i metodikken. Øvelsene blir brukt aktivt i arbeid med jenter for å stimulere til refleksjon, deltakelse og engasjement hos jenter. 

6.februar 2006 ble starten på første jentegruppe. Jentene ble rekruttert fra Ruseløkka skole, i samarbeid med skolen, skolehelsetjenesten, fritid og andre aktuelle aktører. Det ble rekruttert 12 jenter totalt – som var en sammensatt jentegruppe på tvers av sosial og etnisk bakgrunn. 

Hvorfor kjønnsretta jentegrupper?

Grunnen til at Sisterhood har valgt å jobbe med kun jenter, er tilbakemeldinger vi har fått fra jentene i Sisterhood som sier at de setter pris på å bare være sammen med andre jenter, da dette gir rom for å slappe av og de kan snakke sammen uten å konkurrere om guttenes oppmerksomhet. Mange som jobber med jentegrupper sier også at: 

«Jenter snakker annerledes med hverandre, når det bare er jenter tilstede».

En annen side av saken er at det er vanskeligere å snakke om seksuell trakassering eller overgrep utført av menn, hvis det er gutter tilstede eller en mannlig leder. Da er man redd for at jentene ikke vil åpne seg.

Sprer seg

Fra oppstarten i 2006 så har Sisterhood vokst til våren 2008 å involvere 11 bydeler i Oslo. Disse bydelene har vært på gruppelederkurs i Sisterhood-metodikk og fått lov til å starte sine egne jentegrupper.

Sisterhood Oslo har også blitt til Sisterhood Norge, da metodikken og jentegrupper har spredt seg til andre byer. Du kan blant annet finne jentegrupper i Drammen og Moss.

Finansering

Midler fra Barne- og familiedepartementet gjorde oppstarten av Sisterhood mulig. Prosjektet har siden da vært avhengig av eksterne driftsmidler.