sisterhood

VÅRT OPPDRAG

Sisterhood er et forebyggende tiltak rettet spesielt mot jenter i alderen 12-22 år. Vi jobber for å gi unge jenter et pusterom, tilhørighet, gode venner og mulighet til å snakke om vanskelige og viktige temaer – både sammen med andre jenter og med trygge voksne gruppeledere. Sisterhood skal styrke jenters selvfølelse, selvtillit, bevisstgjøre indre og ytre grenser og bidra til å skape et godt miljø.

Bakgrunn for denne ekstra innsatsen var store utfordringer i jentemiljøet i Bydel Frogner høsten 2005. Arbeidet ble starten på Sisterhood prosjektet i 2006 og en metodikk som er utviklet av bydel Frogner og som er tilpasset målgruppen. Metoden har som mål å drive kjønnsrettet rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid på flere arenaer med viktige aktører som skole, barnevern, foreldre, politi, fritidstiltak og frivillige organisasjoner som samarbeidspartnere. Sisterhood-metodikken er lett anvendelig og kan enkelt tilpasses lokale forhold og andre målgrupper, og kan benyttes av ulike virksomheter både i offentlige og frivillig virke. 

Sisterhood har hentet inspirasjon fra «United Sisters – Fryshuset» i Sverige, som baserer seg på mange års erfaring og gode resultater med jentearbeid. Sisterhood har videreført denne kunnskapen, men har i tillegg tilført flere øvelser og mer teori i metodikken. Øvelsene blir brukt aktivt i arbeid med jenter for å stimulere til refleksjon, deltakelse og engasjement hos jenter. 

Hvorfor kjønnsretta jentegrupper?

Grunnen til at Sisterhood har valgt å jobbe med kun jenter, er tilbakemeldinger vi har fått fra jentene i Sisterhood som sier at de setter pris på å bare være sammen med andre jenter, da dette gir rom for å slappe av og de kan snakke sammen uten å konkurrere om guttenes oppmerksomhet. Mange som jobber med jentegrupper sier også at: 

«Jenter snakker annerledes med hverandre, når det bare er jenter tilstede».

En annen side av saken er at det er vanskeligere å snakke om seksuell trakassering eller overgrep utført av menn, hvis det er gutter tilstede eller en mannlig leder. Da er man redd for at jentene ikke vil åpne seg.

Våre kjerneverdier

Sisterhood streber å følge følgende kjerneverdier: