jentedag på skoler

JENTEDAG PÅ SKOLER

Trenger jentemiljøet i klassen din inspirasjon? Inviter Sisterhood til din skole og gi jentene en helt egen dag! Sammen utforsker vi viktige temaer, blir bedre kjent med oss selv og hverandre, og skaper et bedre gruppemiljø.

Vi bruker en hel skoledag til å gjøre verdi- og bevisstøkende øvelser som oppfordrer til gode diskusjoner jentene imellom. Jentene får muligheten til å reflektere rundt hvordan de ønsker å ha det med seg selv, på skolen, i nærmiljøet og i vennekretsen. En jentedag er morsom, tankevekkende og viktig, og ifølge jentene selv er dette noe de setter stor pris på!

For å skape god gruppedynamikk begrenser vi jentedager til én klasse om gangen. I forkant av en jentedag inngås det en samarbeidsavtale med skolen og Sisterhood.  Denne samarbeidsavtalen utarbeides sammen.

ØNSKER DU AT SISTERHOOD SKAL KOMME OG HA JENTEDAG PÅ DIN SKOLE?

Send oss en forespørsel på sisterhood@sisterhood.no