Sisterhood for deg

Grupper og coacher 
For jenter i alderen 12-22 år som er bosatt i Oslo tilbyr vi de å delta i Sisterhood jentegrupper. Jenter som ønsker å ha sin egen storesøster de kan snakke med kan vi tilby coacher til.

Gruppelederkurs
Vi bruker Sisterhood metodikken til å utdanne gruppeledere til Sisterhood jentegruppene. Etter fullført kurs får man et kursbevis og en Sisterhood metodebok for videre bruk.

Coach og veiledning
Vi har coachkurs for nye jenter og kvinner som ønsker å bli storesøster for en annen. På kurset får man innblikk i hvordan det er å være coach, hva slags problematikk man kankomme borti og hvordan man kan løse ulike situasjoner underveis i coachingen.

 I tillegg til å ha coachkurs har vi ”Coach kafé” etter behov. Her møtes alle coachene for kaffe og prat. Man kan få veiledning av coachkoordinator og andre samt dele erfaringer.
Vi tilbyr også individuell veiledning.

Informasjonsarbeid om Sisterhood of Oslo
Vi tilbyr å sende informasjon om Sisterhood om det er et ønske om å ha brosjyrer og plakater ved skole, ungdomsklubb og andre steder der det ferdes jenter. Vi kan også komme og informere om Sisterhood ved behov. Sisterhood er å finne ved ulike arrangementer med informasjonsstand.