Mer om Sisterhood (forebygging.no)

Sisterhood er et tilbud for jenter mellom 12-22 år. I Norge er det pr. i dag størst aktivitet i Oslo, men det finnes også andre kommuner i Norge som har tatt i bruk metodikken.  Sisterhood er først og fremst et tilbud om å delta i en jentegruppe en gang i uka, over tid. Les mer her.