Erfaringskonferanse

Siden 2008 har Sisterhood arrangert flere erfaringskonferanse med forskjellige temaer i løpet av de siste årene. Erfaringskonferansen er en dag til for å inspirere hverandre, dele erfaringer og bygge nettverk på kryss og tvers i Oslo. Hvert år velges det et bestemt tema eller et fokus. Fjorårets tema var «Identitet» med ulike perspektiver innenfor dette.

Erfaringskonferanse 2019

På fjorårets erfaringskonferanse fikk vi besøk av følgende:

  • Organisasjonen «Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongrusen» som snakket om kjønnsidentitet
  • Norske Kvinners Sanitetsforening tok for seg viktigheten av å sette grenser for seg selv og respektere andres.
  • Under bokbadet snakket Fatimah, Michael og Aon om hvordan det er å vokse opp mellom kulturer, og hvordan det påvirker vår identitet.

Temaer fra tidligere erfaringskonferanser

Åpen fagdag var forløperen til erfaringskonferansen. På denne dagen fikk vi besøk av to foredragsholdere som pratet om to forskjellige temaer.

Kari Lossius
Tema: Kvinner, jenter – og rus. Hun pratet rundt om betydningen av å ha et kjønnsperspektiv i forebygging og behandling av jenter og kvinner som sliter med eget rusbruk. Hun pratet også om hva som kjennetegner gode gruppeledere og behandlere. 

Per Isdal
Tema:
«Voldens psykologi – voldens tilstedeværelse i jenters oppvekst og liv».
Spørsmål som han tok opp var følgende: «Hva er vold», «hvordan vold påvirker barn», «unge jenters voldsutsatthet» og «jenter som voldsutøvere».

Åpen fagdag og erfaringskonferanse fra 2008 hadde vi besøk fra:

Trine Waaktar
Spesialist i klinisk psykologi og forsker ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse. Medforfatter til boka «Styrk sterke sider: håndbok i resiliencegrupper for barn med psykososiale belastninger».

Margrete Wiede Aasland
Daglig leder og spesialist i sexologisk rådgivning ved Institutt for klinisk sexologi og terapi i Oslo. Til daglig jobber hun som terapeut og reiser rundt i Norge hvor hun underviser om barn og unges seksualitet og seksuelle overgrep på skoler, høgskoler, universitet, for kommunalt ansatte, ved private institusjoner og mye mer. 

Coco Rosenfeldt
Coach for ungdom og har blant annet opparbeidet 5 år med erfaring på Fryshuset som virksomhetsansvarlig for United Sisters. 

Erfaringskonferansen 2009 var tilpasset til personer som hadde deltatt på gruppelederkurs og/eller var jentecoach i Sisterhood.

Erfaringskonferanse 2010 hadde vi besøk av Didrik Hægeland, Overgrepsmottaket Oslo Legevakt og DIXI-Ressurssenter.

På denne konferansen hadde vi forskjellige foredragsholdere som belyste tematikken fra ulike ståsted og innfallsvinkler. Vi hadde besøk av:

Psykolog Didrik Hægeland

Prosjektleder Lillian Rognstad og prosjektassistent Eia Elena Skjønsberg
Under konferansen delte de sine erfaringer som de har gjort med prosjektet «Girls Using Violence, Intervention and Prevention».

Linda Pettersen og Barbro Stapnes fra Oslo Krisesenter ved Bokollektivet