Planlegger du å starte en gruppe i din bydel eller organisasjon? Bli med på kurs for å lære om vår gruppemetodikk og bli en sertifisert Sisterhood gruppeleder!

Sisterhood metodikken kan til stor grad overføres til andre grupper, så du kan også bruke kompetansen du får her til å starte mer enn bare jentegrupper. Metodikken bygger på 12 års erfaring med gruppearbeid og faglig kompetanse. 

Tema for kurset
På kurset lærer du om:
–   Metodikken til Sisterhood
–   Kjønnsrettet forebyggende arbeid
–   Praktiske øvelser for å snakke om temaer
–   Vurdering- og holdningsøvelser
–   Forumteater og rollespill
–   Grensesetting og selvtillit for både deg og ungdommene
–   Utfordringer som kan oppstå i en gruppe, og hvordan du kan forhindre og håndtere disse
–   Gruppestrukturer, gruppeprosess og gruppekultur
–   Å bli bevisst sin egen rolle som forbilde og leder
–   Hvordan du kan lage en bra aktivitetsplan
–   Hvordan du faktisk starter en gruppe

Pris
500 kr for deltakere fra Oslo
1000 kr for deltakere utenfor Oslo

Videre samarbeid med Sisterhood
Etter fullført kurs får du et kursbevis og en Sisterhood metodebok for videre bruk. Etter kurset kan vi også signere en samarbeidsavtale sånn at dere kan bruke navnet vårt, logoen vår og hjemmesiden til rekruttering og for å spre informasjon om jentegruppene deres.

Påmelding
Vi legger jevnlig ut nye kurs på vår kalender, og det er også der du melder deg på. Har vi ikke lagt ut neste kurs enda, kan du melde din interesse til oss på e-post!