Ønsker du en «storesøster” som du kan dele tanker, følelser og livet med? Vi har flere storesøstre som kan være der for å lytte, støtte, motivere og gi deg innspill på utfordringer og gleder. Hun blir som en coach og gjør dette frivillig fordi hun har lyst til å være sammen med deg. Vi matcher deg og din storesøster ut i fra interesser og ønsker.

Vanligvis møter du din storesøster en gang i uken i opp til et år. Hva dere gjør når dere møtes bestemmer dere selv.

Ønsker du en storesøster kan du ta kontakt med oss!