Sisterhood er et forebyggende prosjekt for unge jenter mellom 12-22 år. Vi jobber for å gi unge jenter et pusterom, tilhørighet, gode venner og mulighet til å snakke om vanskelige og viktige temaer – både sammen med andre jenter og med trygge voksne gruppeledere. Sisterhood skal styrke jenters selvfølelse, selvtillit, bevisstgjøre indre og ytre grenser og bidra til å skape et godt miljø.

Sisterhood ble startet av bydel Frogner i Oslo kommune, i 2006 med sin første jentegruppe, og har vokst seg stor med forgreininger i mange byer i hele Norge. I dag leder SaLTo i Bydel Frogner prosjektet i samarbeid med Ungdomstjenesten. Sisterhood i Bydel Frogner fungerer som et sekretariat for nettverket i Oslo og resten av landet.

Les mer om aktivitetene våre under menyen «Sisterhood for deg»!

INFORMASJONSARBEID OM SISTERHOOD

Ønsker du å vite mer om Sisterhood, kan vi sende informasjon til skoler, ungdomsklubb og andre steder der det ferdes jenter. Ved behov kan vi komme og informere om Sisterhood. Sisterhood er å finne ved ulike arrangementer med informasjonsstand, eller ved å ta direkte kontakt på telefon eller mail.