Sisterhood boklansering

Håndboken i jentegruppearbeid ble gitt ut for første gang i 2010. I 2017 ble det gjort en større revidering av boka som du kan se på videoen. I et forebyggende perspektiv mener vi at det er viktig å ha et spesielt fokus på jenter. Ved systematisk å bruke jentegrupper som metode har man mulighet til å nå alle jenter. Det innbefatter jenter med problematferd, jenter i risikosonen, de stille jentene og jenter med minoritetsbakgrunn. Vi tør å påstå at alle jenter i sin alminnelighet vil ha et stort personlig utbytte av å delta i en jentegruppe over tid.

2 thoughts on “Sisterhood boklansering”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *