Info

Hver torsdag er det gratis trening på Friskis&Svettis Majorstuen kl. 19.00-20.00. Vanligvis har vi vært nede i styrkerommet, men på grunn av Covid-19, må vi trene oppe i salen for å holde avstand.  Hver torsdag er det alltid en instruktør, Anne, fra Friskis & Svettis og en ansatt fra Sisterhood som holder timen. Etter treningen får du gratis frukt!

Første gang?
Hvis det er første gang du kommer, må du registrere deg i resepsjonen for å få et eget Friskis&Svettis-kort*. Kom gjerne noen minutter før for å lage deg inngangskort.